Subsidioloog Coos van Laar aan het woord

Subsidioloog Coos van Laar aan het woordNederlandse bedrijven kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de R&D kosten in de vorm van een subsidie of krediet. Europa, de Nederlandse overheid en regionale overheden zijn de belangrijkste financieringsbronnen. Zo zijn er o.a. subsidies beschikbaar voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken waarmee bepaald kan worden of het zinvol is om een R&D traject te starten. Andere subsidies en leningen zijn juist weer gericht op het R&D-traject of op projecten die zich in de laatste fase van ontwikkeling bevinden. Elke regeling hanteert specifieke voorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de samenwerkingspartners, de regio waarin het project wordt uitgevoerd, de duur van het project of het budget. Bovendien kunnen aanvragen meestal slechts gedurende een bepaalde periode worden ingediend en worden er harde deadlines gehanteerd.

 

Ook voor de bedrijven van Lavoisier zijn subsidies en leningen een belangrijke financieringsbron. Sinds begin 2015 ondersteun ik als subsidiespecialist Lavoisier bij het binnenhalen van subsidies en leningen. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat de bedrijven optimaal gebruik maken van de beschikbare regelingen en geen belangrijke financieringsbronnen voor hun projecten laten liggen.  Echter, de competitie is vaak groot en het is daarom belangrijk om een aanvraag in te dienen die optimaal aansluit bij de vereisten van de regeling en waarin de boodschap goed voor het voetlicht komt. Met mijn 20-jarige ervaring als subsidieadviseur ondersteun ik daarom ook bij het opstellen van de aanvragen. Soms betekent dit dat ik de hele aanvraag schrijf, in andere gevallen redigeer vóór indiening een aanvraag die de venture manager zelf heeft geschreven. Een aantal aanvragen liggen momenteel ter beoordeling bij subsidieverstrekkers. Binnenkort horen we de eerste resultaten.

 

 Tags: