december 2015

Subsidioloog Coos van Laar aan het woord

Nederlandse bedrijven kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de R&D kosten in de vorm van een subsidie of krediet. Europa, de Nederlandse overheid en regionale overheden zijn de belangrijkste financieringsbronnen. Zo zijn er o.a. subsidies beschikbaar voor het uitvoeren van...

14